Άρθρο Δημάρχου Στροβόλου Δημιουργώντας μια «βιώσιμη πόλη»

Η  κλιματική αλλαγή αποτελεί θλιβερή πραγματικότητα στη σύγχρονη εποχή, με τον πλανήτη να βιώνει μία πρωτοφανή περιβαλλοντική κρίση. Η παγκόσμια κοινή γνώμη σοκάρεται από τις εικόνες Αποκάλυψης που έρχονται από τις ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές στη μακρινή Αυστραλία ή λίγους μήνες πριν, στον πνεύμονα του πλανήτη, το τροπικό δάσος του Αμαζονίου. Στην προσπάθεια ανάσχεσης των συνεπειών αυτής της κλιματικής καταστροφής,  ο Οργανισμός Ηνωμένων εξέδωσε ένα πακέτο 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, με χρονοδιάγραμμα μέχρι το 2030. Στην αξιολόγηση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κριτήριο το πόσο πλησιάζουν στην υλοποίηση αυτών των 17 στόχων, διαφαίνεται ότι η Κύπρος βρίσκεται στην τελευταία θέση. Αν και καμία χώρα δεν πέτυχε την υλοποίησή τους ούτε βρίσκεται στην τελική πορεία για την επίτευξή τους, τα αποτελέσματα για την Κύπρο κρίνονται απογοητευτικά.

Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες και τις προκλήσεις, ο Δήμος Στροβόλου, ύστερα από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στοχεύει να εργαστεί ως προς την επίτευξη αυτών των στόχων για μία βιώσιμη πόλη. Βιώσιμη πόλη είναι ένας χώρος, όπου θα προστατεύεται το περιβάλλον, θα επικρατεί ισότητα, οικονομική ανάπτυξη και θα παρέχονται ίσες ευκαιρίες. Ήδη δρομολογούνται διάφορα προγράμματα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Δήμου. Σε αρχικό στάδιο δόθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και τους εργαζομένους ερωτηματολόγια αυτό-αξιολόγησης για τη διάγνωση των αναγκών που αφορούν τη βιωσιμότητα, το “Green City Check Up”.

Στο Δήμο εφαρμόζεται πληθώρα προγραμμάτων με επίκεντρο το περιβάλλον και την ανακύκλωση, με διάφορες δράσεις να βρίσκονται στα σκαριά. Μια επιτυχής πρωτοβουλία, ήταν το πιλοτικό σχέδιο «Πράσινη Γειτονιά». Μέσω του σχεδίου, οι δημότες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για οικολογικές πρακτικές αλλά και να τις εφαρμόσουν στη γειτονιά τους, σε συνεργασία με λειτουργούς του Δήμου  μας. Παράλληλα, δύο εκστρατείες του Δήμου με στόχο τη μείωση της χρήσης του πλαστικού έχουν ήδη υλοποιηθεί.

Επίσης, ο Δήμος Στροβόλου συμμετέχει σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα μέσα από τα οποία σχεδιάζει δράσεις για την κλιματική αλλαγή, έχοντας παράλληλα την ευκαιρία να αποκτά εμπειρίες και τεχνογνωσία από άλλα κράτη- μέλη της Ε.Ε. έτσι ώστε να εμπλουτίζει τις γνώσεις του, με τελικό αποδέκτη τους δημότες.

Παρότι η κλιματική αλλαγή έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις, τόσο μεγάλες που χρειάζεται διακρατική συνεργασία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της, ευελπιστούμε ότι οι δράσεις αυτές αλλά και άλλες που σχεδιάζονται στον Δήμο Στροβόλου θα έχουν ένα θετικό αντίκτυπο που θα επεκταθεί εκτός των ορίων του Δήμου. Και γιατί όχι, ίσως ο Δήμος με το παράδειγμά του να μπορέσει να ταράξει τα νερά, έτσι ώστε να αναληφθεί περαιτέρω δράση για την διαχείριση των συνεπειών αυτής της περιβαλλοντικής καταστροφής.

Aνδρέας Παπαχαραλάμπους
Δήμαρχος Στροβόλου