ΔΤ-Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Στροβόλου και Αρεταίειου Νοσοκομείου

Υπεγράφη σήμερα, Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Στροβόλου και του Αρεταίειου Νοσοκομείου, με στόχο την έναρξη μίας παραγωγικής και βιώσιμης συνεργασίας ανάμεσα στους δύο φορείς, μέσω της αξιοποίησης της τεχνογνωσίας, της εμπειρογνωμοσύνης, των πόρων και του δικτύου συνεργατών που διαθέτουν.

Το Μνημόνιο υπεγράφη από τον Δήμαρχο Στροβόλου, Ανδρέα Παπαχαραλάμπους και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Αρεταίειου Νοσοκομείου, Δρα Βάκη Παπαναστασίου, στην παρουσία των Γιώργου Χριστοδούλου, Δημοτικού Γραμματέα Στροβόλου, του Μιχάλη Παπαδόπουλου, Γενικού Διευθυντή και του Άντρου Αντωνιάδη,  Οικονομικού Διευθυντή του Αρεταίειου Νοσοκομείου.

Οι πρόνοιες του εν λόγω Μνημονίου συνοψίζονται κυρίως στη συναντίληψη αμφότερων των συμβαλλόμενων μερών για την προώθηση προγραμμάτων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, τόσο σε θέματα υγείας και πρόληψης, όσο και ευρύτερου φάσματος δράσεων, όπως πρωτοβουλίες περιβαλλοντικού, κοινωνικού, και πολιτιστικού περιεχομένου, καθώς και καινοτομίας και έρευνας.

Οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν την αμοιβαία πρόθεσή τους για την άμεση υλοποίηση των προνοιών του Μνημονίου, καθώς και την όποια προσαρμογή και εμπλουτισμό του καταστούν απαραίτητα, ανταποκρινόμενο στις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες.

Από τον Δήμο Στροβόλου και το Αρεταίειο Νοσοκομείο