Εκδήλωση Κυπριακού Συνδέσμου Αειφόρου Τουρισμού (CSTI) «Ελάτε μαζί μας να καθαρίσουμε τον Πεδιαίο Ποταμό!» στα πλαίσια της εβδομάδας εθελοντισμού 1-18 Δεκεμβρίου, 8/12/17, (11:00π.μ.)