Εκπαιδευτικό σεμινάριο Ενεργειακού Γρ. Κυπρίων Πολιτών & Δήμου Στροβόλου: «Καινοτόμα σχέδια χρηματοδότησης για την υποστήριξη βιώσιμων ενεργειακών έργων», 17/11/17 – Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και ο Δήμος Στροβόλου σας προσκαλούν σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Καινοτόμα σχέδια χρηματοδότησης για την υποστήριξη βιώσιμων ενεργειακών έργων». Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 17 Νοεμβρίου 2017, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Στροβόλου. Σημειώνεται πως το σεμινάριο θα διεξαχθεί στα αγγλικά.

Η προθεσμία για τη δήλωση συμμετοχής είναι η 14η Νοεμβρίου 2017.

Παρακαλώ επιστρέψτε συμπληρωμένο το έντυπο συμμετοχής στο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών μέσω fax στο +357 22667716 ή μέσω email στο harris.kordatos@cea.org.cy, μέχρι τις 14/11/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλ. +357 22667716 ή +357 22667726.