Εκστρατεία συλλογής Σχολικών Ειδών από το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λευκωσίας