Εξυπηρέτηση κοινού στο Αρχείο Οικοδομών του Δήμου Στροβόλου

Ο Δήμος Στροβόλου, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση και την αποφυγή συνωστισμού, ανακοινώνει ότι το Αρχείο Οικοδομών θα εξυπηρετεί μόνο κατόπιν διευθέτησης ραντεβού.

Όσοι μελετητές ή αιτητές επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής, άδειας διαίρεσης γης ή/και άδεια διαίρεσης οικοδομής στο Τεχνικό Τμήμα του Δήμου, οφείλουν να διευθετούν εκ των προτέρων τηλεφωνικά ραντεβού, επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 22470376.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

22 Φεβρουαρίου 2022