Εναέρια Χαρτογράφηση βιομηχανικής περιοχής Στροβόλου 10-28 Φεβρουαρίου 2023

Ενημερώνεστε ότι κατά την περίοδο 10-28 Φεβρουαρίου 2023 από τις 08:00-16:00 θα διενεργείται εναέρια χαρτογράφηση της Βιομηχανικής Περιοχής Στροβόλου με χρήση drone.

Η εναερία χαρτογράφηση θα πραγματοποιηθεί από την Πολιτική Άμυνα στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του Δήμου Στροβόλου για εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και σχεδίου εκκένωσης για τη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου.