Επαναλειτουργία Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Στροβόλου

Ο Δήμος Στροβόλου ανακοινώνει ότι τα Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών θα επαναλειτουργήσουν μόλις καταστεί δυνατόν να εφαρμοστούν όλα όσα προνοούνται στο υγειονομικό πρωτόκολλο, το οποίο κοινοποιήθηκε σήμερα 20 Μαΐου από το Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με στόχο την  καλύτερη εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των παιδιών και του προσωπικού.

Παράλληλα, ο Δήμος εκφράζει τον προβληματισμό του για το ότι το εν λόγω πρωτόκολλο κοινοποιήθηκε μέσω ανακοίνωσης μία ημέρα πριν την ημερομηνία που θεωρείται δυνατή η επαναλειτουργία των Κέντρων. Ως εκ τούτου, επιφυλάσσεται ως προς την ανακοίνωση ημερομηνίας επαναλειτουργίας των Κέντρων, καθότι στην παρούσα φάση προέχει η επίλυση πρακτικών προβλημάτων που προκύπτουν από την έλλειψη χρόνου για την προετοιμασία των υποδομών και του προσωπικού.

Για παράδειγμα, στα Κέντρα θα πρέπει να απασχολούνται στον ίδιο χώρο παιδιά που ανήκουν σε διαφορετικά τμήματα ενός σχολείου κάτι το οποίο απαγορεύεται με βάση το πρωτόκολλο Ασφάλειας και Υγείας που ισχύει για τα δημοτικά σχολεία. Επίσης, το πρόγραμμα δεν θα ανταποκρίνεται στον σκοπό του πραγματοποιώντας με ασφάλεια δραστηριότητες για την δημιουργική απασχόληση των παιδιών, καθώς δεν θα μπορούν να πραγματοποιούνται δραστηριότητες όπως χειροτεχνίες, επιτραπέζια παιχνίδια, ομαδικά παιχνίδια και αθλοπαιδιές. Επιπρόσθετα, είναι αδύνατον να επαναχρησιμοποιηθεί άμεσα μια αίθουσα στην οποία έχει ήδη πραγματοποιηθεί απολύμανση. Τέλος, το προσωπικό των Κέντρων δεν επαρκεί, με βάση τις πρόνοιες του Πρωτόκολλου αλλά και με βάση το ότι μέρος του προσωπικού εμπίπτει στις ευπαθείς ομάδες αλλά και τις ομάδες που δικαιούνται γονική άδεια.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
20 Μαΐου 2020