Επίσκεψη Δημάχων Στροβόλου και Αγλατζιάς στο Ινστιτούτο Κύπρου

Επίσκεψη Δήμαρχων Στροβόλου και Αγλατζιάς στο Ινστιτούτο Κύπρου.  Παρουσίαση ερευνητικών προγραμμάτων του ιδρύματος. Διερευνήθηκε η δυνατότητα επιστημονικού σχεδίου που θα εκπονηθεί από το Ινστιτούτο Κύπρου για την ένταξη των δήμων στο φιλόδοξο ερευνητικό πρόγραμμα των πράσινων έξυπνων πόλεων της ευρωπαϊκής ένωσης. Για περαιτέρω πληροφορίες πατήστε εδώ.