Παρουσία Δημάρχου στη ραδιοφωνική εκπομπή του ΡΙΚ – 3ο πρόγραμμα «Πρωινό Δρομολόγιο» για θέματα Υπηρεσιών Τομέα Καθαριότητας

Ο Δήμαρχος παρέστηκε στην ραδιοφωνική εκπομπή του ΡΙΚ – 3ο πρόγραμμα «Πρωινό Δρομολόγιο» με τη Δέσποινα Ρούσου το Σάββατο, 5 Απριλίου 2014, από τις (9:00 π.μ. – 10:00 π.μ.). Θέμα: «Υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος όσον αφορά τον τομέα της καθαριότητας».