Έργα συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης στον Δήμο Στροβόλου

Ο Δήμος Στροβόλου και το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας ενημερώνουν το κοινό ότι από τη Δευτέρα 18/1/21 μέχρι την Κυριακή 24/1/21 θα διεξάγονται έργα συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης.

Προς τούτο και μετά από συναίνεση του Αρχηγού της Αστυνομίας:

  • Θα κλείσει προσωρινά για την τροχαία κίνηση, το τμήμα της οδού Αθηνών, από τη συμβολή με την οδό Πενταδακτύλου, μέχρι τη συμβολή με την οδό Κεραμεικού.
  • Θα κλείσει προσωρινά για την τροχαία κίνηση, το τμήμα της οδού Διαγόρου, από τη συμβολή με την οδό Μαδαρής μέχρι τη συμβολή με την οδό Αθηνών.
  • Θα παρέχονται όλες οι αναγκαίες τροχαίες διευκολύνσεις για τους διερχόμενους.

Επιπρόσθετα, την Τετάρτη 20/1/2021 θα διακοπεί η παροχή νερού σε περιοχές του Δήμου Στροβόλου για σκοπούς εκτέλεσης του έργου.

Ο Δήμος Στροβόλου και το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και εκφράζουν τη λύπη τους για οποιαδήποτε ταλαιπωρία προκληθεί στο κοινό.