Εργαστήρια Θεατρικών Παιχνιδοπεριπετειών, Καλοκαίρι 2019