Γνωστοποίηση για διάβαση πεζών στην οδό Μαχαιρά

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμος Στροβόλου σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται από τους Περί Τροχαίας Κινήσεως Δημοτικούς Κανονισμούς Στροβόλου και αφού έλαβε την κατά Νόμο συναίνεση του Αρχηγού Αστυνομίας, αποφάσισε την εφαρμογή του πιο κάτω μέτρου τροχαίας.

  • Την εγκατάσταση και λειτουργία μιας ισόπεδης Διάβασης Πεζών, τύπου ΖΕΠΡΑ, στην οδό Μαχαιρά, στο σημείο που διασταυρώνει ο πεζόδρομος της διέλευσης από το «Αργάκι της Μάντισσας».

Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή από την Τετάρτη, 4 Μαΐου 2016.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

28 Απριλίου 2016