Γνωστοποίηση για υπερυψωμένη διάβαση πεζών στην οδό 28ης Οκτωβρίου

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμος Στροβόλου σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται από τους Περί Τροχαίας Κινήσεως Δημοτικούς Κανονισμούς Στροβόλου και αφού έλαβε την κατά Νόμο συναίνεση του Αρχηγού Αστυνομίας, αποφάσισε την εφαρμογή των πιο κάτω μέτρων τροχαίας.

  • Την εγκατάσταση και λειτουργία μιας υπερυψωμένης διάβασης πεζών, τύπου ΖΕΠΡΑ, στην οδό 28ης Οκτωβρίου, παρά το ζαχαροπλαστείο «Γλυκόραμα»

Το μέτρο έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή.