Ανακοίνωση – Απαγόρευση παρουσίας σκύλων σε συγκεκριμένα πάρκα και παιδότοπους

Ο Δήμος Στροβόλου πληροφορεί τους δημότες του ότι ο Υπουργός Εσωτερικών, ενεργώντας με βάση το άρθρο 30 του περί Σκύλων Νόμου και με βάση τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου αποφάσισε την απαγόρευση της παρουσίας σκύλων σε συγκεκριμένους χώρους πρασίνου και πάρκα.

Για τη λήψη της απόφασης λήφθηκαν υπόψη οι πιο κάτω λόγοι:

α) η διαφύλαξη της υγεία των μικρών παιδιών που παίζουν στα πάρκα, των επισκεπτών και των εργατών του Δήμου που ασχολούνται με τη συντήρηση των πάρκων και των χώρων πρασίνου.

β) την αποφυγή της πρόκλησης οχληρίας από τα περιττώματα σκύλων

γ) την ασφάλεια των επισκεπτών των πάρκων, των παιδότοπων και των πεζόδρομων.

Ο Δήμος Στροβόλου εκφράζει τη βεβαιότητα του για τη συνεργασία των ιδιοκτητών σκύλων, πιστεύοντας ότι θα επιλέγουν χώρους στους οποίους δεν απαγορεύεται η κυκλοφορία σκύλων, για να βγάζουν περίπατο τα ζώα τους, ενώ ταυτόχρονα θα εφαρμόζουν τις πρόνοιες του περί Σκύλων Νόμου 184(Ι) του 2002.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι δημότες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών, στο τηλ: 22470470 ή στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης, στα τηλ: 22470346, 22470347, 22470348.

Για εμφάνιση του Διατάγματος στο οποίο αναφέρονται όλοι οι χώροι όπου απαγορεύεται η κυκλοφορία σκύλων, πατήστε εδώ