Γνωστοποίηση για διάβαση πεζών στην οδό Μόρφου

Ο Δήμος Στροβόλου σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται από τους Περί Τροχαίας Κινήσεως Δημοτικούς Κανονισμούς Στροβόλου και αφού έλαβε την κατά Νόμο συναίνεση του Αρχηγού Αστυνομίας, αποφάσισε την εφαρμογή του πιο κάτω μέτρου τροχαίας.

  • Τη δημιουργία υπερυψωμένης διάβασης πεζών τύπου ΖΕΠΡΑ στην οδό Mόρφου, πλησίον του Λυκείου Αποστόλου Βαρνάβα.

Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή από την Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017.