Γνωστοποίηση για διάβαση πεζών στην οδό Τρίτωνος

Ο Δήμος Στροβόλου σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται από τους Περί Τροχαίας Κινήσεως Δημοτικούς Κανονισμούς Στροβόλου και αφού έλαβε την κατά Νόμο συναίνεση του Αρχηγού Αστυνομίας, αποφάσισε την εφαρμογή του πιο κάτω μέτρου τροχαίας.

Τη δημιουργία μιας ισόπεδης διάβασης πεζών τύπου ΖΕΠΡΑ, στην οδό Τρίτωνος, πλησίον του Δημοτικού Σχολείου Κωνσταντινουπόλεως.

Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή από την Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017.