Γνωστοποίηση για την άρση της μονόδρομης κατεύθυνσης της οδού Κυπραγόρα στον Στρόβολο

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμος Στροβόλου σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται από τους Περί Τροχαίας Κινήσεως Δημοτικούς Κανονισμούς Στροβόλου και αφού έλαβε την κατά Νόμο συναίνεση του Αρχηγού Αστυνομίας, αποφάσισε την εφαρμογή του πιο κάτω μέτρου τροχαίας:

Την άρση της μονόδρομης κατεύθυνσης της οδού Κυπραγόρα και τη μετατροπή της σε δρόμο αμφίδρομης κυκλοφορίας οχημάτων.

Το μέτρο έχει τεθεί σε εφαρμογή από την Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018.