Κενές θέσεις εποχικών ωρομίσθιων εργατών στον Δήμο Στροβόλου

Ο Δήμος Στροβόλου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων εποχικού έκτακτου εργατικού προσωπικού γενικής καθαριότητας, για περίοδο μέχρι και έντεκα (11) μήνες. Ο μικτός μηνιαίος μισθός ανέρχεται σε €1.206,73.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν από την ιστοσελίδα του Δήμου ή από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών (ισόγειο Δημοτικού Μεγάρου, Λεωφ. Στροβόλου αρ.100) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν πλήρως συμπληρωμένες στο γραφείο αρ.12 (2ος όροφος Δημ.Μεγάρου), το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018.

Για την σχετική αίτηση μπορείτε να αποταθείτε εδώ.