Γνωστοποίηση κυκλοφοριακών μέτρων στην οδό Κυπραγόρα

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμος Στροβόλου σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται από τους Περί Τροχαίας Κινήσεως Δημοτικούς Κανονισμούς Στροβόλου και αφού έλαβε την κατά Νόμο συναίνεση του Αρχηγού Αστυνομίας, αποφάσισε την εφαρμογή του πιο κάτω μέτρου τροχαίας:

  • Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης οχημάτων, με τη χάραξη διπλής κίτρινης γραμμής και στις δύο πλευρές της οδού Κυπραγόρα, από τη συμβολή με τη Λεωφ. Ακροπόλεως, μέχρι τη συμβολή με την οδό Αγίου Δημητρίου.

Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή από την Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018.