Ανακοίνωση – Συμφωνία Δήμου Στροβόλου-Συντεχνιών σε σχέση με την απεργία του εργατικού προσωπικού

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Δημάρχου, των Εκπροσώπων των Δημοτικών Ομάδων και των Συντεχνιών αποφασίστηκαν τα πιο κάτω σε σχέση με την απεργία του εργατικού προσωπικού:

  1. Αναστολή των απεργιακών μέτρων του εργατικού προσωπικού του Δήμου.
  2. Ο Δήμος δεν προχωρεί με κατακύρωση της προσφοράς για ανάθεση της εργασίας σε ιδιωτική εταιρεία πριν τις 31/10/18.
  3. Έναρξη εντατικού διαλόγου μεταξύ Δήμου και Συντεχνιών.
  4. Το εργατικό προσωπικό αναλαμβάνει να εκτελέσει την εργασία που συσσωρεύθηκε, λόγω των απεργιακών μέτρων, τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ετοιμαστεί από την Υπηρεσία.