Γνωστοποίηση – Μετακίνηση Λαϊκής Αγοράς Στροβόλου στο βόρειο τμήμα του χώρου στάθμευσης παρά το ΓΣΠ

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμος Στροβόλου, σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται από τον Νόμο που Ρυθμίζει τη Λειτουργία των Λαϊκών Αγορών για τη Διάθεση Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων από τους Παραγωγούς τους (Ν. 96 (Ι)/2013) και με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπ’ αριθμό 589.17, ημερ. 27/6/2017, θα  λειτουργεί Λαϊκή Αγορά κάθε Παρασκευή στο βόρειο τμήμα του χώρου στάθμευσης παρά το ΓΣΠ από την Παρασκευή 2/11/2018.

Ο χώρος των Αποθηκών του Δήμου στην οδό Δημήτρη Βικέλα, στον οποίο στεγάζεται επί του παρόντος η Λαϊκή Αγορά, θα λειτουργήσει μέχρι την Παρασκευή 26/10/2018.