Κατάργηση μονοδρόμησης οδού Οινουσών

Το Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου, έχοντας εξασφαλίσει την κατά Νόμο συναίνεση της Αστυνομίας, στη συνεδρία του ημερ. 29 Νοεμβρίου 2022, αποφάσισε την κατάργηση της μονοδρόμησης της οδού Οινουσών.

Ως εκ τούτου, η οδός Οινουσών από τη συμβολή της με την οδό Κωνσταντινουπόλεως, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ορθοδοξίας θα είναι δρόμος αμφίδρομης κυκλοφορίας οχημάτων.

Το μέτρο τίθεται σε ισχύ από την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.