Κενές Θέσεις Εργατών και Οδηγού στο Δήμο Στροβόλου

Ο Δήμος Στροβόλου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:

(Για κάθε θέση θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση).

  • Δύο (2) θέσεων Εργατών αποκλειστικά για τα σκύβαλα
    (Κλίμακα μισθοδοσίας Δ6 – Μεικτός Μηνιαίος Μισθός €1.294,86)
  • Τεσσάρων (4) θέσεων Εργατών γενικών καθηκόντων
    (Κλίμακα μισθοδοσίας Δ5 Μεικτός Μηνιαίος Μισθός €1.218,63)
  • Μίας (1) θέσης οδηγού
    (Κλίμακα μισθοδοσίας Δ7 Μεικτός Μηνιαίος Μισθός €1.371,06)

Έντυπα αιτήσεων θα παραλαμβάνονται από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών Λεωφ. Στροβόλου 100, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από  την ιστοσελίδα του Δήμου https://www.strovolos.org.cy, στην κατηγορία «ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ».

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν πλήρως συμπληρωμένες στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών Λεωφ. Στροβόλου 100, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2021, η ώρα 12:00 μ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ