Λειτουργία κεντρικών γραφείων και ταμείου Δήμου Στροβόλου τη Δευτέρα στις 30/12/19

Ο Δήμος Στροβόλου ενημερώνει το κοινό ότι τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019 τα ταμεία του Δήμου θα κλείσουν από τις 12:00 μ και τα γραφεία του Δήμου από τις 12:30 μ.