Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς του Δήμου

Πληροφορείστε ότι η Λαϊκή Αγορά του Δήμου Στροβόλου θα είναι ανοικτή στις 14 Αυγούστου 2015.

Οποιαδήποτε προηγούμενη ανακοίνωση δεν ισχύει.

 

Από το Δήμο Στροβόλου

7/8/2015