Λογοτεχνική Συνάντηση της Πέμπτης: “Περιδιαβάζοντας την Κάτω Ιταλία”, 26/10/17, Πανεπιστήμιο Κύπρου (Καλλιπόλεως), αίθουσα Α018