Μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία της κτιριακής ανάπτυξης με την ονομασία «CENTRAL» της εταιρείας CYFIELD Group of Companies στον Δήμο Στροβόλου της επαρχίας Λευκωσίας