Ο Δήμος Στροβόλου διαφωνεί με τη συλλογή φιλοδωρήματος από τα συνεργεία συλλογής σκυβάλων

Ο Δήμος Στροβόλου ενημερώνει το κοινό ότι δεν επιτρέπεται στα μέλη του προσωπικού του να διανέμουν κάρτες και να συλλέγουν φιλοδωρήματα, ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Ο Δήμος λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τερματισμό αυτού του φαινομένου.