Ο Δήμος Στροβόλου διαφωνεί με τη συλλογή φιλοδωρήματος από τα συνεργεία συλλογής σκυβάλων

Ο Δήμος Στροβόλου ενημερώνει το κοινό ότι δεν επιτρέπεται στα μέλη του προσωπικού του να διανέμουν κάρτες και να συλλέγουν φιλοδωρήματα, ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Ο Δήμος αντιλαμβάνεται ότι είναι μια δύσκολη περίοδος για όλους και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τερματισμό αυτού του φαινομένου, ιδιαίτερα εν μέσω πανδημίας, καθώς συν τοις άλλοις, θέτει σε κίνδυνο και τη δημόσια υγεία.