Oμιλία Δημάρχου με θέμα «Εφαρμογή προτύπων – Οφέλη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση», στο πλαίσιο εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Προτύπων – CΥStandarDΑΥ από τον CYS, 13/10/17

Κυρίες/Κύριοι,

Ξεκινώντας θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης  για την πρόσκληση να απευθύνω χαιρετισμό στη σημερινή εκδήλωση στα πλαίσια του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Προτύπων.

Στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, τα πρότυπα υπάρχουν σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας, ξεκινώντας από την κατασκευή ενός προϊόντος μέχρι την ασφαλή διαχείριση μιας πληροφορίας.

Τα πρότυπα είναι πολύτιμα εργαλεία για τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις, καθώς συμβάλλουν στην καλύτερη οργάνωσή τους  και στην εξασφάλιση ποιοτικότερης εξυπηρέτησης θέτοντας ελάχιστες απαιτήσεις στις διάφορες δραστηριότητές τους, είτε αυτές είναι η παραγωγή προϊόντων, είτε αυτές είναι η παροχή υπηρεσιών.

Το ISO 9001 είναι το πιο διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης ποιότητας, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό που ενδιαφέρεται να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα που δραστηριοποιείται.

Ο Δήμος Στροβόλου ξεκίνησε την πορεία του στον τομέα  της διαχείρισης ποιότητας, όταν για πρώτη φορά εφάρμοσε το σύστημα ποιότητας ISO 9001 στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών και πέτυχε πιστοποίηση το 2001.

Παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, υπήρχε πάνω απ΄ όλα η θέληση για να πετύχουμε την  παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους δημότες μας. Έτσι ο Δήμος μας έγινε ο πρώτος Δήμος παγκύπρια που πιστοποιήθηκε, για όλο το φάσμα των διαδικασιών του, με το σύστημα ποιότητας ISO 9001.

Στο παρόν στάδιο, ο Δήμος βρίσκεται στη διαδικασία μετάβασης στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015. Επίσης εφαρμόζει σύστημα Ασφάλειας και Υγείας, με βάση το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Συστημάτων Ασφάλειας και Υγείας OHSAS 18001:2007.

Η εφαρμογή του συστήματος ISO 9001 στον Δήμο Στροβόλου έχει αποδώσει τα μέγιστα στον Οργανισμό. Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την τήρηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου εντός του οποίου λειτουργούμε ως Δήμος,  διασφαλίζει την ποιότητα σε όλα τα επίπεδα του Οργανισμού. Με την εφαρμογή του προτύπου επιτυγχάνεται η βελτίωση της αποδοτικότητας του Οργανισμού και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, συνδράμει ουσιαστικά στη μείωση των δαπανών, μέσω της ελαχιστοποίησης των απωλειών σε εργατοώρες και την αποφυγή επανάληψης λανθασμένων κινήσεων. Τα πιο πάνω έχουν αντίκτυπο και στους δημότες μας ο βαθμός ικανοποίησης των οποίων αυξάνεται, αλλά και στο προσωπικό του Δήμου, το οποίο εισπράττοντας τα καλά σχόλια των δημοτών, στη συνέχεια θέτει υψηλότερους στόχους. Διαχρονικά, με την εφαρμογή του προτύπου, καλλιεργείται  στο προσωπικό η κουλτούρα της συνεχούς βελτίωσης, στοιχείο απαραίτητο και πολύ εποικοδομητικό για τη Δημοτική Υπηρεσία.

Ο Δήμος μας όπως πάντα θέτει υψηλούς στόχους. Τον Ιούνιο του 2017 πετύχαμε να λάβουμε την πιστοποίηση του Περιβαλλοντικού Σήματος Green Office.  Το Green Office είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα, που εφαρμόστηκε στην Κύπρο, με εθνικό διαχειριστή τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Cymepa. Βασίζεται στο διεθνές πρότυπο της ευρύτερης πιστοποίησης, ονόματι Green Key, του Διεθνούς Ιδρύματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE), που έχει ως στόχο την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και αειφορείας στην τουριστική βιομηχανία. Η πιστοποίηση Green Office αφορά κτήρια και γραφεία και συγκεκριμένα, προϋποθέτει την αναγνώριση και την υιοθέτηση αειφόρων πρακτικών στην καθημερινή λειτουργία τους, έτσι ώστε να βελτιώσουν την καθολική περιβαλλοντική απόδοσή τους, εξοικονομώντας οικονομικούς, φυσικούς και άλλους πόρους.

Τα βασικά κριτήρια που προϋποθέτει η πιστοποίηση Green Office, έχουν ως προτεραιότητά τους τη μείωση της κατανάλωσης του νερού και της ενέργειας, τη μείωση των αποβλήτων, τη χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον και την αύξηση της ανακύκλωσης. Η τήρηση των κριτηρίων θα παρακολουθείται μέσω μετρήσιμων δεικτών, τους οποίους θα παρακολουθεί η Δημοτική Υπηρεσία.

Ο Δήμος μας, είναι η πρώτη Τοπική Αρχή παγκύπρια που πιστοποιείται με το σήμα της Green Office και αυτό αποτελεί μεγάλη τιμή για όλους μας.

Στον Δήμο προγραμματίζουμε επίσης την ανάπτυξη συστήματος ISO 14001, το διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Μέσω της εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος, ο Οργανισμός είναι σε θέση να αναγνωρίσει τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του στο περιβάλλον και θέτει στόχους και προγράμματα για την παρακολούθηση και τη μείωση των επιπτώσεων αυτών. Ως γνωστόν ο Δήμος μας εφαρμόζει αρκετές «πράσινες» τακτικές και επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία και υπευθυνότητα στα περιβαλλοντικά θέματα. Συνεπώς θεωρούμε ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου προτύπου είναι επιβεβλημένη.

Μέσα στα προσεχή σχέδιά μας, βρίσκεται η εφαρμογή του προτύπου ISO 27001 που είναι ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών. Είναι υψίστης σημασίας για έναν Οργανισμό, όπως ο Δήμος, που χειρίζεται πληθώρα πληροφοριών, να δομήσει ένα σύστημα, με το οποίο να διαχειρίζεται συνολικά την ασφάλεια των πληροφοριών του. Από την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος μπορούν να προκύψουν πολλά οφέλη.

Στη σύγχρονη εποχή, μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η βιώσιμη ανάπτυξη. Οι πόλεις μας πρέπει να γίνουν βιώσιμες για τους πολίτες του σήμερα και του αύριο. Πρέπει δηλαδή να είναι προσβάσιμες και ανοικτές σε όλους, να είναι ανθεκτικές, να μπορούν να ανακάμπτουν σε ικανοποιητικό επίπεδο μετά από ένα καταστροφικό γεγονός, να αξιοποιούν έξυπνες υποδομές, να παρέχουν ασφάλεια, ποιότητα ζωής για τους πολίτες, τους επισκέπτες και τις επιχειρήσεις και να συμβιώνουν αρμονικά με το φυσικό περιβάλλον. Το πρότυπο ISO 37101 έχει ως βασικότερο στόχο την εξασφάλιση βιώσιμων κοινοτήτων για τους πολίτες του σήμερα αλλά και για τις επόμενες γενιές. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί παγκόσμια πρόκληση, η διασφάλιση όμως της βιωσιμότητας εξαρτάται  σε μεγάλο βαθμό από τη δράση των Τοπικών Αρχών.

Η εφαρμογή των προτύπων στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει τεράστια σημασία. Οργανώνει την εργασία μας, διευκολύνει το έργο μας,  μας εξοικονομεί πόρους, μας βοηθάει ώστε κτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ μας αλλά και με τους δημότες μας. Τέλος  μας προτρέπει να βάζουμε νέους στόχους και να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι!

 

Σας ευχαριστώ!
Ανδρέας Παπαχαραλάμπους
Δήμαρχος Στροβόλου