Παραχώρηση εσόδων από εξώδικα πρόστιμα, για παράνομη στάθμευση σε χώρους στάθμευσης για ΑμεΑ, προς την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου

Επιταγή ύψους €3.060 επιδόθηκε σήμερα Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019, στον Πρόεδρο της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, κ. Δημήτρη Λαμπριανίδη, από τον Δήμαρχο Στροβόλου, κ. Ανδρέα Παπαχαραλάμπους.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί την υλοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου, που λήφθηκε τον Ιούνιο του περασμένου έτους, σύμφωνα με την οποία το 50% των ετήσιων εσόδων που προέρχονται από εξώδικα πρόστιμα για παράνομη στάθμευση σε χώρους στάθμευσης για ΑμεΑ, θα διατίθενται στην Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου.

Η εν λόγω πρωτοβουλία εφαρμόστηκε αρχικά από τον Δήμο Αγλαντζιάς και υιοθετήθηκε ως καλή πρακτική και από τον Δήμο Στροβόλου, στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής του.

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου δεσμεύτηκε όπως χρησιμοποιήσει το εν λόγω ποσό για εκστρατεία σεβασμού των χώρων στάθμευσης ΑμεΑ.