Παράταση για την πληρωμή του τέλους αποκομιδής σκυβάλων 2021 για τα Οικιακά Υποστατικά

Ο Δήμος Στροβόλου ανακοινώνει ότι δίνεται παράταση για την πληρωμή του τέλους αποκομιδής σκυβάλων για τα οικιακά υποστατικά, μέχρι την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει:

  • μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, www.strovolos.org.cy (e-Στρόβολος), ή
  • στα ταμεία του Δήμου καθημερινά από τις 8.00 π.μ. μέχρι τις 2.00 μ.μ., ή
  • με προσωπική επιταγή που θα πρέπει να εκδοθεί στο όνομα του Δήμου Στροβόλου, η οποία θα αποστέλλεται στη διεύθυνση ΤΘ 28403, 2094 Στρόβολος, ή
  • με τραπεζική επιταγή, ζητώντας από την τράπεζά σας την έκδοση επιταγής στο όνομα του Δήμου Στροβόλου για το οφειλόμενο ποσό, η οποία θα ταχυδρομηθεί στην πιο πάνω διεύθυνση, ή
  • με ταχυδρομική επιταγή, αφού αποταθείτε σε οποιοδήποτε ταχυδρομικό γραφείο και ζητήσετε την έκδοση επιταγής στο όνομα του Δήμου Στροβόλου για το οφειλόμενο ποσό, η οποία θα ταχυδρομηθεί στον Δήμο Στροβόλου στην πιο πάνω διεύθυνση.

Συνιστάται η χρήση του διαδικτυακού συστήματος πληρωμών (e-Strovolos), για καλύτερη προστασία της δημόσιας υγείας.

Παρακαλείται το κοινό όπως διευθετήσει τις υποχρεώσεις του έγκαιρα και εντός των καθορισμένων χρονικών περιθωρίων.