Παρουσία Δημάρχου στην εκπομπή του ΡΙΚ «Καλή σας Μέρα» με τον Λουκά Χάματσο και την Γαβριέλλα Χριστοδούλου, για το θέμα: «Λαμπρατζιές και μέτρα πρόληψης»

Ο Δήμαρχος θα παραστεί στην εκπομπή του ΡΙΚ «Καλή σας Μέρα» με τον Λουκά Χάματσο και την Γαβριέλλα Χριστοδούλου την Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016 από τις (9:00 π.μ. – 9:30 π.μ.). Θέμα: «Λαμπρατζιές και μέτρα πρόληψης»