Παρουσίαση Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού Αστικού Γραμμικού Πάρκου Πεδιαίου

Το έργο του Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού του Αστικού Γραμμικού Πάρκου του Πεδιαίου παρουσιάστηκε στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστα Καδή και σε λειτουργούς του Τμήματος Περιβάλλοντος, από τους Δήμους Λευκωσίας, Λακατάμιας και Στροβόλου, στα γραφεία του Δήμου Στροβόλου.

Στην παρουσίαση παρέστησαν επίσης ο δήμαρχος Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, η δήμαρχος Λακατάμιας, δρ Φωτούλα Χατζήπαπα και ο δήμαρχος Στροβόλου, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, όπως και υπηρεσιακοί των τριών Δήμων, οι οποίοι εμπλέκονται στον σχεδιασμό και υλοποίηση του έργου.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, τονίστηκε η σημασία της εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου διαχειριστικού σχεδίου για το Γραμμικό Πάρκο του Πεδιαίου, με στόχο τη δημιουργία ενός πράσινου άξονα που θα διασχίζει και θα συνδέει την πόλη. Σκοπός του έργου είναι να ενισχυθεί η βιοποικιλότητα εντός του αστικού ιστού και να βελτιωθεί η προσβασιμότητα και η συνδεσιμότητα του Γραμμικού Πάρκου Πεδιαίου. Παράλληλα, το έργο θα βοηθήσει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στην Κλιματική Αλλαγή, με την εφαρμογή μεθόδων όπως οι λύσεις βασισμένες στη φύση (nature-based solutions), την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καινοτόμων λύσεων, αλλά και μέσω της κατάλληλης πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Ο αρχικός προϋπολογισμός για το έργο ανέρχεται στα 25 εκατ. ευρώ, με τους τρεις Δήμους να στοχεύουν να επενδύσουν ένα ποσό της τάξεως των 11 εκατ. ευρώ, για την πρώτη φάση του έργου, που αναμένεται να αρχίσει με την ολοκλήρωση της Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και των λοιπών σχετικών μελετών.

Το έργο συμπεριλαμβάνεται στην Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των έξι Δήμων της αστικής Λευκωσίας (δηλ. των Δήμων Λευκωσίας, Στροβόλου, Λακατάμιας, Έγκωμης, Αγίου Δομετίου και Αγλαντζιάς) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 και δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

30 Μαΐου 2022