Παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Γ. Κασίνη: Κωστής Παλαμάς: Ποιήματα Ποιητικής», 26/10/22