«Περπατώ – Διεκδικώ με τους Τυφλούς», με το βλέμμα στο αύριο, με το βλέμμα στην πρόοδο, 22/4/18, (11:00 π.μ.)