Πιστοποίηση Δημοτικού Μεγάρου Στροβόλου με το Περιβαλλοντικό Σήμα «Green Office», 6/6/2017

Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία του ο Δήμος Στροβόλου πιστοποιήθηκε με το περιβαλλοντικό σήμα Green Office.

Η πιστοποίηση του Δημοτικού Μεγάρου με το περιβαλλοντικό σήμα ποιότητας, έχει ως στόχο την εφαρμογή και τήρηση κριτηρίων που σχετίζονται με την μείωση ενέργειας και κατανάλωσης πόρων, την ανακύκλωση, την εφαρμογή πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον και την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Η πιστοποίηση Green Office αφορά το Δημαρχιακό Μέγαρο και προϋποθέτει την αναγνώριση και υιοθέτηση αειφόρων πρακτικών στην καθημερινή λειτουργία του έτσι ώστε να βελτιωθεί η καθολική περιβαλλοντική απόδοση του, εξοικονομώντας οικονομικούς, φυσικούς και άλλους πόρους.

Ο Δήμος Στροβόλου είναι παγκυπρίως η πρώτη Τοπική Αρχή που πιστοποιείται με το πιο πάνω σήμα. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από τον ΜΚΟ CYMEPA και υποστηρίζεται από την Επίτροπο Περιβάλλοντος. Για συνέχιση και διατήρηση της πιστοποίησης είναι απαραίτητη η αφοσίωση και δέσμευση και η εφαρμογή του σχεδίου δράσης που έχει ετοιμαστεί από την δημοτική Υπηρεσία.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο κ Παναγιώτης Μανώλη, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Δήμου, ο κ Μιχάλης Ιερείδης, Γενικός Γραμματέας της CYMEPA, η Επίτροπος Περιβάλλοντος κα Ιωάννα Παναγιώτου και ο Δήμαρχος Στροβόλου. Στην εκδήλωση βραβεύθηκαν επίσης τα Δημοτικά Σχολεία Πεύκιος Γεωργιάδης, Δασουπόλεως ΚΒ, Ακροπόλεως ΚΒ και Σταυρού ΚΒ, που συμμετέχουν σε περιβαλλοντικές δράσεις και οικολογικά προγράμματα.

Το περιβαλλοντικό σήμα Green Office παρέδωσε στο Δήμαρχο Στροβόλου, κ Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, η Επίτροπος Περιβάλλοντος κα Ιωάννα Παναγιώτου.