Δελτίο Τύπου – Υποτροφίες σε άριστους μαθητές του Δήμου Στροβόλου για το Χειμερινό Ακαδημαϊκό Εξάμηνο 2017 – Πανεπιστήμιο Λευκωσίας