ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ – Διευκρινιστική Δημοσίευση

Σε σχέση με την Προκήρυξη που δημοσιεύτηκε στις 20 Νοεμβρίου 2017 μεταξύ άλλων και στην ιστοσελίδα του Δήμου για την πλήρωση της θέσης Δημοτικού Γραμματέα, διευκρινίζεται ότι η παράγραφος 3.3 των απαιτούμενων προσόντων που αναφέρονται στην Προκήρυξη εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής πιστοποιητικών σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα που αναφέρονται εις αυτήν, που προνοεί η παράγραφος 6 της Προκήρυξης.

Σχετική Προκήρυξη εδώ