Πλήρωση κενών θέσεων στον Δήμο Στροβόλου

Ο Δήμος Στροβόλου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο πάνω κενών θέσεων πρώτου διορισμού.

Λεπτομέρειες για τη μισθολογική κλίμακα, τα καθήκοντα, τις ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερ. 23/7/2021.

Για έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο  Δημαρχείο Στροβόλου (Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών), Λεωφ. Στροβόλου 100, Στρόβολος, ή/και στα τηλέφωνα 22470316 και 22470470 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρχική σελίδα/Ενημέρωση/Κενές Θέσεις εδώ.

Ο αιτητής με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να καταβάλει δικαίωμα εξέτασης €30.00 στο λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος Στροβόλου στην Ελληνική Τράπεζα με IBAN CY60 0050 0115 0001 1501 G431 6202 και SWIFT: HEBACY2N. Η απόδειξη πληρωμής θα πρέπει να επισυναφθεί στην αίτηση που υποβάλλεται. Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από απόδειξη πληρωμής δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του Δήμου (Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών – ισόγειο) έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Τ.Θ 28403, 2094 Στρόβολος, όχι αργότερα από τις 20 Aυγούστου 2021.

  • Για την σχετική αίτηση μπορείτε να αποταθείτε εδώ.