Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο «Νέες Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη των πολύ μικρών & μικρών Επιχειρήσεων»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για την Δήλωση συμμετοχής πατήστε εδώ.