«Πρόγραμμα Λογοτεχνικών Συναντήσεων της Πέμπτης», Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2016

programma_logotehnikon_siantiseon_oct_dec_2016