Πρόγραμμα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών κατά τις αργίες της Πρωτοχρονιάς (Green-Dot)

Ενημερώνεται το κοινό ότι το πρόγραμμα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών από την Green Dot για τις αργίες διαμορφώνεται ως εξής:

26/12/2020 το πρωί: στην περιοχή ανατολικά του Πεδιαίου ποταμού και βόρεια της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού

Δεν θα γίνει η συλλογή την 25/12/2020.

2/1/2021 το πρωί: στην περιοχή ανατολικά του Πεδιαίου ποταμού και βόρεια της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού

Δεν θα γίνει συλλογή την 1/1/2021.

Από την Green Dot (Cyprus)