Πρόσκληση Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για ένταξη σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα με στόχο την ενδυνάμωση τους μέσω του βιώσιμου τουρισμού