Συλλογή σκυβάλων την αργία της 28ης Οκτωβρίου 2021

Ο Δήμος Στροβόλου πληροφορεί το κοινό ότι τα συνεργεία αποκομιδής σκυβάλων θα εργάζονται κανονικά, την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021. Ως εκ τούτου, καλείται το κοινό να τοποθετήσει στους ενδεδειγμένους χώρους τα σκύβαλα για συλλογή, ως συνήθως.