Συνάντηση Δημάρχου με αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ, 23/3/17

Πραγματοποιήθηκε στις 23/3/2017 συνάντηση του Δημάρχου Στροβόλου με αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι κκ Στ Στεφάνου, Μέλος Πολιτικού Γραφείου ΑΚΕΛ, Βουλευτής Λευκωσίας,  Χρ Χριστοφίδης, Μέλος Πολιτικού Γραφείου ΑΚΕΛ, Επαρχιακός Γραμματέας Λευκωσίας,  Σ Κανίκλης, Συμπλεγματικός Γραμματέας ΑΚΕΛ Στροβόλου, Στ Γερολατσίτης, Κεντρικός Υπεύθυνος Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τ Αντωνίου, Επαρχιακή Υπεύθυνη Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κ Κούκος, Χρ Πολυκάρπου, Χρ Πασχάλη, Θ Βασιλείου, Δημοτικοί Σύμβουλοι Στροβόλου. Από την Υπηρεσία παρευρέθηκε η κα Αν Καρύδη, Αν Δημοτικός Γραμματέας.

Οι εκπρόσωποι του ΑΚΕΛ Αριστερά, Νέες Δυνάμεις, συνεχάρηκαν τον Δήμαρχο για την εκλογή του στη θέση του Δημάρχου και τον ευχαρίστησαν για την αποδοχή του για την πραγματοποίηση της συνάντησης.

Συζητήθηκαν και εκφράστηκαν απόψεις για διάφορα θέματα μεταξύ των οποίων και θέματα καθαριότητας, προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημότες στους Συνοικισμούς, για την βελτίωση των οδών Τσερίου και Ιφιγενείας, καθώς επίσης και για την Ανάπλαση του Παλαιού Πυρήνα Στροβόλου.