Συναυλία Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, 14/3/23