Τελευταία ημέρα για πληρωμή Τέλους Αποκομιδής Σκυβάλων

Ο Δήμος Στροβόλου υπενθυμίζει ότι σήμερα 31/1/2020 είναι η τελευταία ημέρα καταβολής του Τέλους Αποκομιδής Σκυβάλων των οικιστικών υποστατικών για το 2019.

Από τον Δήμο Στροβόλου
31/01/2020