Άρθρο Δημάρχου Στροβόλου – Σταθερά προς την βιώσιμη ανάπτυξη

Η Πράσινη Σημαία θα συνεχίσει να κυματίζει στο Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ο Δήμος μας με πυξίδα τους 17 στόχους αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ κατάφερε να εξασφαλίσει και φέτος τη διάκριση Πράσινη Πόλη της Κύπρου από το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης. Η βράβευση αφορά το πρόγραμμα διαχείρισης και προστασίας υδάτινων πόρων, κάτι πολύ σημαντικό για το νησί μας γενικότερα, καθώς η Κύπρος συνήθως πλήττεται από μακροχρόνιες περιόδους ξηρασίας. Ο Δήμος μας έχει πλήρη επίγνωση της σημασίας του νερού ως πηγής ζωής αλλά και της ευθύνης που έχει ως περιοχή που συνορεύει με τον Πεδιαίο ποταμό, ένα ξεχωριστό ενδιαίτημα.

Εφαρμόζεται μία συγκεκριμένη πολιτική όσον αφορά στην εξοικονόμηση νερού στους δημοτικούς χώρους πρασίνου. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας εξασφαλίζεται ο συστηματικός έλεγχος της κατανάλωσης νερού, με το προσωπικό του Δήμου να έχει εκπαιδευτεί στην χρήση του εξοπλισμού. Το νερό που χρησιμοποιείται για άρδευση προέρχεται από αδειοδοτημένες γεωτρήσεις, ενώ μετρητές ελέγχουν την κατανάλωση. Ένα νέο μέτρο που εφαρμόζεται πιλοτικά, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Life Urban Proof, είναι η αξιοποίηση του νερού της βροχής, το οποίο αποταμιεύεται και χρησιμοποιείται για άρδευση. Επίσης, με σκοπό την εξοικονόμηση νερού επιλέγονται για τους χώρους πρασίνου κυπριακά φυτά με μειωμένες ανάγκες σε νερό, προσαρμοσμένα στο τοπικό κλίμα.

Στόχος μας είναι η συνεχής ενημέρωση του κοινού για τις σωστές περιβαλλοντικές πρακτικές κάτι που επιτυγχάνεται μέσω των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ο Δήμος, προσεγγίζοντας τη νεότερη γενιά. Για παράδειγμα, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Walk the Global Walk” έδωσε την ευκαιρία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να ενημερωθούν από τους αρμόδιους λειτουργούς του Δήμου για την προστασία του περιβάλλοντος σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι έχουμε στο πλευρό μας σε αυτόν τον αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος όχι μόνο τη νέα γενιά αλλά και τους μεγαλύτερους, οι οποίοι συνεισφέρουν μέχρι στιγμής με την έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν απώλειες στο αρδευτικό σύστημα, μέσω του Γραφείου Εξυπηρέτησης Δημοτών.

Έχοντας πλήρη επίγνωση του ότι πρέπει να γίνουν πολλά για την επίτευξη της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, δεν επαναπαυόμαστε, αλλά συνεχίζουμε τις προσπάθειες για ανάσχεση της κλιματικής καταστροφής, του σημαντικότερου προβλήματος που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης μας.

Ανδρέας Παπαχαραλάμπους
Δήμαρχος Στροβόλου